Xuntanza do Patrimonio Lúdico Galego

O sábado día 7 de marzo tivo lugar no Centro Sociocultural do Castiñeiriño (Santiago de Compostela) unha xuntanza do Patrimonio Lúdico Galego no que se trataron diversos temas que afectan a promoción, investigación, formación e divulgación do noso patrimonio lúdico.

A ela asistiron non só as diversas asociacións que o compoñen, senón tamén investigadores e animadores culturais.

Dentro dunha vasta orde do día cabe destacar entre os puntos máis salientables aqueles que fan referencia aos contactos que se teñen coa administración pública, coas universidades galegas e con organización internacionais para ser parte activa en todas as actividades culturais e deportivas que elas organicen.

Neste sentido os alí presentes valoran como moi positivo seguir participando en todos os actos internacionais e nacionais aos que son convidados (Verona, Vila-Real, Bretaña…) a maiores dos que os propios membros organicen.

A xuntanza foi cualificada de moi frutífera polos asistentes a mesma xa que se consolidaron acordos de reunións anteriores.

A próxima cita deste colectivo está prevista para o mes de maio.

Deixa unha resposta